Eng
ห้องจัดแสดงที่ ๑ Lopburi
จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดลพบุรี สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดบริการ วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น. (ติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า 2 สัปดาห์)
ชมข้อมูล
ห้องจัดแสดงที่ 2 Power of Power
ทุกอย่างรอบตัวมนุษย์ล้วนต้องอาศัยพลังงาน และพลังงานที่ว่านั้นส่วนใหญ่
ชมข้อมูล
ห้องจัดแสดงที่ 3 Power of Sun Power
ดวงอาทิตย์ไม่เพียงให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลก แต่เป็นต้นกำเนิดของพลังงาน
ชมข้อมูล
ห้องจัดแสดงที่ 4 Our Power
รวบรวมความรู้สึกจากใจของผู้อยู่เบื้องหลังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต่อเข้าชมสถานที่ : คุณ พจณี ทองดี โทร. 036-418404 หรือ 098-3087270
ชมข้อมูล
มิถุนายน
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันนี้ ned เราได้จัดกิจกรรม ค่ายเด็กปีที่ 5 ตอน "เด็กก้าวหน้ากล้าพันธ์ชุมชน" ณ โรงเรียนบ้านเข
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
บริษัท Red On Solar Australia ได้พาคณะบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมโรงไ
ชมทั้งหมด >>