• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ได้ทำการส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมให้กับ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร และพื้นที่ประสบภัยพิบัติบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด เป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยครับ