• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในโครงการลพบุรี โชลาร์ ของเอ็กโก ขนาด 73 เมกะวัตต์ อายุการใช้งาน 25 ปี ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง จำนวนแผงโซลาร์มากกว่า 520,000 แผง มูลค้าโครงการฯ ประมาณ 8,000 ล้านบาท ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม นี้ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก