• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) โดย คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญากับ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด โดย คุณณัฐิเดช จิตครองธรรม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขนาดกำลังผลิตรวม 63 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 2 ปี โดยมี กจญ.จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์  ร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 901 อาคารเอ็กโก