• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

วันนี่มีน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ครับเดินทางมาไกลจากสุรินทร์เลยครับ ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และรับชมแหล่งเรียนรู้พลังงานสีเขียวของเราด้วยครับ